מידע שימושי

 
עמותת נצרת לתרבות ותיירות
טלפון :04-6106611
 
 
מגן דוד אדום
טלפון : 101
 
אבן סינא 
טלפון :04-6554522
 
מוקד רפואי ה.צ.ל.ה
טלפון :04-6554411
רח' יפיע נצרת
 
מוקד רפואי אבן סינא
טלפון: 04-6518080
צומת אלח'נוק
 
בית-חולים אנגלי
טלפון :04-6028888
 
בית חולים המשפחה הקדושה 
ון:04-6508900 
 
בית-חולים צרפתי
טלפון :04-6509000
 
 
 
שרותי אוטובוסים מאוחדים נצרת
http://www.nazareth-unbs.com/    טלפון :04-6556321
 
מוניות 2000 
טלפון :04-6466660
מוניות אבו-אלעסל 
טלפון :04-6554745
בנק דיסקונט
טלפון :04-6027333
בנק הפועלים
טלפון :04-6572336
הבנק הערבי הישראלי
טלפון :04-6089311
 
 
תחנת משטרה 'אלמסקוביה'
טלפון :04-6574444 או 100