אודות

העמותה לקידום ועידוד התיירות בנצרת והסביבה נוסדה בסוף שנת 1999. העמותה מאגדת בתוכה גורמי תיירות פרטיים וציבוריים כגון עירית נצרת, עירית נצרת עילית ומועצה מקומית כפר-כנא, מטרת העל היא לקדם את נושא התיירות בצורה הכוללנית ביותר. בנוסף לכך, העמותה תשאף בעתיד הקרוב לארגן בתוכה את כל הגורמים התיירותיים באזור הרחב תוך כדי שיתוף פעולה מלא ביניהם.

העמותה תפעל לקידום המטרות הבאות:

• קידום ופיתוח התיירות על כל גווניה באזור נצרת וסביבתה (להלן: 'האזור') עם דגש מיוחד לתיירות 'בשנות ה- 2000'.

• יזום וארגון פעילויות המכוונות לקדם את התיירות באזור.

• יזום וארגון ולהשתתף באירועים, מפגשים הקשורים לתיירות פנים וחוץ באזור.

• יזום, פרסום, והגברת תודעת הציבור בדבר אתרי התיירות באזור, קיומן של פעילויות מקומיות, אמצעי תיירות ומפעילי תיירות.

• יזום וארגון ירידים בנושא תיירות באזור ו/או השתתפות בהם בארץ ובחו'ל.

• קידום והגברת הערכות הרשויות המקומיות והשלטוניות וכן המגזר והממסד העסקי בישראל להשתתפותם בכל דרך אפשרית לקידום התיירות באזור.

• הגברת התודעה התיירותית והחינוך לתיירות בקרב תושבי האזור על מנת ליצור מוטיבציה להגדיל את מעורבותם בכל היבטי התיירות, ולהבטיח יחס ושירות מתאים לתיירים באזור.

דרכי פעולת העמותה:

    ליזום ולארגן פעילויות המכוונות לקידום ועידוד התיירות בנצרת והסביבה, ובכלל זה יזום וארגון של סמינרים, פגישות, ימי עיוון וימי הסברה.
    ליצור, לעודד, לטפח ולהדק קשרים ושיתוף פעולה בין העמותה לבין גורמים בינלאומיים, לרבות גורמי דת ו/ או גורמים שעיסוקם בתיירות בכלל ותיירות צליינית בפרט, בכל תחומי הפעילות של העמותה.

     לקבל דמי חבר, מתנות, תרומות, נדבות, מענקים, הקצאות, הלוואות, דמי שירותים, וכן עזבונות והקדשות, וניצולם לפיתוח וקידום התיירות.

    יצירת קשרים, עידוד ושיתוף פעולה עם עמותות בעלות מטרות דומות בשאר חלקי הארץ ובצפון הארץ במיוחד.